Các giống nho trắng phổ biến

Ngoài ba giống nho trắng nổi tiếng Chardonnay, Sauvignon Blanc và Riesling, trong thế giới rượu vang còn có rất nhiều giống nho trắng nổi tiếng khác được sử dụng. Bài viết này sẽ tổng hợp lại một số giống nho giống nho nổi tiếng khác, ngoài ba giống nho trắng kể trên.

Giống nho Chenin Blanc

Giống nho Gewurztraminer

Giống nho Pinot Blanc

Giống nho Muscat

Giống nho Semillon

Giống nho Viognier

Giống nho Pinot Gris / Grigio

Các giống nho khác

Giống nho cortese

Giống nho Malvasia

 

 

 

SHARE